sửa lỗi bơi sải

Sửa lỗi cơ bản khi bơi sải

Sửa lỗi cơ bản khi bơi sải

Với khóa học bơi người lớn, các bạn sẽ được học các kỹ thuật bơi bài bản nhất của các kiểu bơi. Huấn luyện viên của trung tâm đều là những người dày dặn kinh nghiệm trong việc huấn luyện