máy lọc nước hồ bơi

Số lượng máy lọc nước cho bể bơi gia đình

Số lượng máy lọc nước cho bể bơi gia đình

Một nguyên lý cơ bản nhất khi thiết kế cần chú ý là nước đẩy vào từ đầu nông và hút ra từ đầu sâu và được lắp đặt sao cho tận dụng được tối đa công suất lọc. Nhiều