máy bơm hơi bể bơi

Máy bơm hồ bơi MS007

Máy bơm hồ bơi MS007

Lưu lượng/ Flow ( m3/hr ): 25 m3/h (H = 12 m) Mã lực/ Horsepower (HP): 1.5 Nguồn cấp/Voltage : 240 V 50 Hz 7.2A Khớp nối/ Union Connection (mm ): 60 Size: 657 x 275 x 316 Kiểu Hồ

Máy bơm hồ bơi MS006

Máy bơm hồ bơi MS006

Lưu lượng/ Flow ( m3/hr ): 22 , H=10(m) Mã lực/ Horsepower (HP): 2 Nguồn cấp/Voltage : 230 v 50 Hz 9.4A Khớp nối/ Union Connection (mm ): 49 Size: 632x213x274 (LxWxH) Kiểu Hồ bơi / Pool Type: Gia đình

Máy bơm hồ bơi MS003

Máy bơm hồ bơi MS003

Lưu lượng/ Flow ( m3/hr ): 15 , H=10(m) Mã lực/ Horsepower (HP): 1.5 Nguồn cấp/Voltage : 230 v 50 Hz Khớp nối/ Union Connection (mm ): 49 Size: 550x210x254 (LxWxH) Kiểu Hồ bơi / Pool Type: Gia đình Trọng