lỗi khi bơi

Những lưu ý khi bơi

Những lưu ý khi bơi

Thử nghiệm với bài tập đổi tay. Để khuyến khích người tập về khả năng bơi 2 bên, giúp kéo dài chiều rộng của động tác tay và bài tập này cũng giúp cho bạn có thể bơi trên hành