kỹ thuật khi bơi

Kinh nghiệm thở trong khi bơi

Kinh nghiệm thở trong khi bơi

Tóm lại thì kiểu bơi nào cũng có kỹ thuật thở riêng biệt và chủ yếu sẽ lấy hơi bằng miệng và thở ra ở mũi. Do sự chênh lệch của sáp suất thì khi lấy hơi bạn chỉ cần