kinh nghiệm giữ nước sạch bể bơi

Kinh nghiệm giữ nước sạch cho bể bơi

Kinh nghiệm giữ nước sạch cho bể bơi

Thường xuyên cọ rửa các cạnh và đáy của bể bơi gia đình hằng tuần. Đây là những nơi rêu, tảo rất dễ phát triển nếu bạn không làm sạch thường xuyên. Dùng những bàn chải có lông mềm cọ