đuối nước

Những lưu ý khi cứu người đuối nước

Những lưu ý khi cứu người đuối nước

Có kỹ năng bơi lội hay sức khỏe đều không đảm bảo bạn có thể cứu người khác mà thậm chí không nói đến việc cứu người, tự cứu mình đã là điều không hề đơn giản chút nào vì