cứu người đuối nước

3 giai đoạn để cứu người chết đuối

3 giai đoạn để cứu người chết đuối

Nếu như không thấy dấu hiệu của sự thở thì bạn cần thực hiện các động tác hô hấp nhân tạo ngay lập tức bằng phương pháp thổi ngạt qua miệng hoặc thổi ngạt và xoa bóp tim. Có 3