cách thở khi bơi

Có nên thở 1 bên khi bơi sải

Có nên thở 1 bên khi bơi sải

Nếu bạn chỉ bơi trong một cự ly ngắn thì việc chỉ thở một bên sẽ không làm ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, tuy nhiên với cự ly dài hơn thì sẽ xuất hiện các triệu chứng như bị