bơi ngửa

Kinh nghiệm khi bơi ngửa

Kinh nghiệm khi bơi ngửa

Để giữ yên đầu trong tập bơi ngửa, bạn có thể tưởng tượng việc mình cần giữ thăng bằng một vật nào đó đặt trên trán, sẽ rất dễ để đầu bạn không còn bị nghiêng ngửa hay xoay chuyển