Đèn hồ bơi MS005

Đèn hồ bơi MS005

Đèn LED 35W 12V sử dụng năng lượng ít hơn đèn chiếu dưới nước halogen truyền thống.
– Thiết kế treo tường dễ dàng lắp đặt và tiết kiệm chi phí.
– Tiếp tục hoạt động nếu một bóng LED đơn bị hỏng.
– Thiết kế không mối hàn để bảo vệ nước rò rỉ vào đèn.