Máy bơm

Máy bơm hồ bơi MS020

Máy bơm hồ bơi MS020

Thông số kỹ thuật Model: XPE – 12 Code: 023010 Mã lực/ Horsepower (HP): 3Hp Nguồn cấp/Voltage : 208 – 230V Thời gian bảo hành / The warranty period: 24 Tháng Hãng sản xuất: Pentairpool – USA

Máy bơm hồ bơi MS019

Máy bơm hồ bơi MS019

Thông số kỹ thuật Model: IntelliFlo i1 Code: 011008 Mã lực/ Horsepower (HP): 1 Hp Nguồn cấp/Voltage : 230V -50Hz/60Hz Thời gian bảo hành / The warranty period: 24 Tháng Hãng sản xuất: Pentairpool – USA

Máy bơm hồ bơi MS018

Máy bơm hồ bơi MS018

Thông số kỹ thuật Máy bơm IntelliPro VS SVRS Mã lực/ Horsepower (HP): 3 HP Nguồn cấp/Voltage : 230V Trọng lượng / Weight: 21.5 kg Thời gian bảo hành / The warranty period: 24 tháng

Máy bơm hồ bơi MS017

Máy bơm hồ bơi MS017

Mã lực/ Horsepower (HP): 3 HP Công suất điện ( W ): 3.2 kW Nguồn cấp/Voltage : 230V -50Hz/60Hz Thời gian bảo hành / The warranty period: 24 Tháng Hãng sản xuất: Pentairpool – USA IntelliFlo ® bơm tốc độ

Máy bơm hồ bơi MS016

Máy bơm hồ bơi MS016

Thông số kỹ thuật Máy bơm IntelliProXF Size: 660x279x330 Trọng lượng / Weight: 25.2 kg Thời gian bảo hành / The warranty period: 24 tháng

Máy bơm hồ bơi MS015

Máy bơm hồ bơi MS015

Mã lực/ Horsepower (HP): 3 HP Công suất điện ( W ): 3.2 kW Nguồn cấp/Voltage : 230V -50Hz/60Hz Thời gian bảo hành / The warranty period: 24 Tháng Hãng sản xuất: Pentairpool – USA

Máy bơm hồ bơi MS014

Máy bơm hồ bơi MS014

Thông số kỹ thuật Size: 762x356x432 (LxWxH) Trọng lượng / Weight: 22 kg Thời gian bảo hành / The warranty period: 24 tháng IntelliPro ® công nghệ biến tốc độ, nó nhanh chóng được đánh giá các chuyên gia bơi

Máy bơm hồ bơi MS013

Máy bơm hồ bơi MS013

Mã lực/ Horsepower (HP): 3 HP Công suất điện ( W ): 3.2 kW Nguồn cấp/Voltage : 230V Thời gian bảo hành / The warranty period: 24 Tháng Hãng sản xuất: Pentairpool – USA

Máy bơm hồ bơi MS012

Máy bơm hồ bơi MS012

Thông số kỹ thuật Model: XFE – 8 Code: 022009 Mã lực/ Horsepower (HP): 2 Hp Nguồn cấp/Voltage : 208 – 230V Thời gian bảo hành / The warranty period: 24 Tháng

Máy bơm hồ bơi MS011

Máy bơm hồ bơi MS011

Thông số kỹ thuật Model: XFE – 12 Code: 022010 Nguồn cấp/Voltage : 208 – 230V Thời gian bảo hành / The warranty period: 24 Tháng